B. Fejes Katalin a nyelvtudomány kandidátusa, 1978-tól oktat a Szegedi Tudományegyetemen (leíró hangtan, mondattan, szövegtan, stilisztika). 2000-től Széchenyi professzori ösztöndíjas, 1999-ben Kazinczy-díjas, 2001-ben habilitált, 2011-ben Apáczai Csere János-díjas, 2011-től egyetemi magántanár. Kutatási területe a szövegek szintaktikai és koreferenciális szerveződésének együttes vizsgálata a tanulói és a költői nyelvhasználatban. E tárgyban 4 monográfiája jelent meg: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása, 1981.; A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben, 1993.; A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői, 2002.; Szintaxis és koreferencialitás, 2005.


Publikációit lásd:

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Bekesine_publikaciok.html  


További információk: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=273