Forgács Tamás a a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője. A nyelvtudomány kandidátusa címet 1995-ben szerezte meg történeti valenciakutatás témakörében, munkája könyv formában is megjelent (A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és módszertani kérdései (a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve. Studia Uralo-Altiaca. Supplementum 5. Szeged, 1996). 2005-ben habilitált. Fő kutatási területe a nyelvi változás és a magyar nyelvtörténet témaköre, valamint a szólás- és közmondáskutatás. 2003-ban megjelent Magyar szólások és közmondások szótára című munkája elnyerte a Kiváló magyar szótár díjat. A frazeológiai kutatások témakörében több további könyve is megjelent („Állati” szólások és közmondások. 2005. Akadémiai Kiadó, Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. 2007. Tinta Könyvkiadó.) Ezek mellett magyar-német kontrasztív nyelvészeti témákkal is foglalkozik, hosszabb ideig volt a göttingeni egyetem magyar lektora, jelenleg pedig a bécsi egyetem vendégprofesszora.


További információk: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=38