Hoffmann Ildikó az SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense. PhD-tanulmányait Pécsett végezte. Disszertációját Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll időskorúak spontán beszédének temporális sajátosságai címmel 2005-ben védte meg. Elsősorban pszicholingvisztikai és neurolingvisztikai témájú tárgyakat oktat MSc képzésben, BSc képzésben fonetikát és morfológiát is. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében Bánréti Zoltán vezetése alatt a rekurzió és nyelv összefüggéseinek témakörében kutat. Kutatási érdeklődésében a nyelv és az emlékezet működéseinek összefüggéseinek feltárása áll, melyet elsősorban demenciában (főként Alzheimer-kór) és enyhe kognitív zavarban vizsgál az SZTE Pszichiátriai Klinikájának (kutatásvezető: prof. Kálmán János) közreműködésével.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Hoffmann.html


További információ: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=270