Németh Miklós az SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense. Doktori tanulmányait a szegedi bölcsészkar nyelvészeti doktori iskolájában végezte. Értekezését itt védte meg 2002-ben. Ennek tárgya a spontán sztenderdizációs folyamatok feltárása a 18. század első harmadában Szegeden tevékenykedő írnokok nyelvhasználatában. Oktatói tevékenysége során főként magyar nyelvtörténeti tárgyakat, dialektológiát és szociolingvisztikát oktat a magyar alapszakon és mesterszakon. Kutatásaiban a nyelvtörténet (elsősorban a középmagyar kor), szociolingvisztika és történeti szociolingvisztika területén mozog. Jelenlegi fő kutatási területe Szeged város lakosságának mai nyelvhasználata, különös tekintettel a szegedi tájnyelvi sajátságok megjelenésére a város lakóinak beszédében. A kutatásnak fontos célja, hogy felderítse a város lakosságának az egyes nyelvváltozatokkal és a szegedi tájnyelvvel, valamint annak emblematikus sajátosságával, az ö-zéssel kapcsolatos attitűdjeit. Ezt a kiterjedt terepmunkára épülő kutatást egy szegedi OTKA kutatócsoport tagjaként végzi Kontra Miklóssal és Sinkovics Balázzsal.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Nemeth_oneletrajz.html

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Nemeth_publikaciok.html


További információk: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=266