Benedek György a Szegedi Orvostudományi Egyetemen nyerte el általános orvostudományi diplomáját 1968-ban. Kandidátusi értekezését az alvás témájából 1982-ben, tudományos doktori értekezését az agy szerveződésének kérdéséből 1992-ben védte meg. Az Általános Orvostudományi Kar Élettan Intézetének oktatója volt 1968-tól. 1986 és 2009 között tanszékvezetőként vezette ezt az intézetet.  Elsődleges érdeklődési területe az agy működése. Sokat foglalkozott az alvás mechanizmusaival, a szenzoros rendszer ezen belül a látás szerveződésével. A kiváltott válasz magyarországi bevezetésében úttörő szerepet játszott. Éveket töltött német, kanadai, amerikai, ausztrál és japán egyetemeken kutatással. Jelenlegi érdeklődési területe s kognitív kiváltott válaszok vizsgálata egészséges emberekben valamint afáziás betegekben. Ezek a vizsgálatok alkalmat adnak a pszichés tényezők objektív kísérőjelenségeinek tanulmányozására.


Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10008160