A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A huszonötödik LingDok konferenciára 2021. november 18-án és 19-én kerül sor, a helyszín az SZTE BTK Konferenciaterme (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.).


A konferenciát jelenléti formában szeretnénk megtartani. Ez a járványhelyzet alakulásától függően változhat (hibrid vagy online).


Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.

Az előadásokra 25 perc áll rendelkezésre, amely a vitát is magában foglalja. Az előadásokat magyar nyelven kell tartani. Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.

Ha előadást kíván tartani a konferencián, kérjük, hogy tervezett előadásáról szíveskedjék 2300-2800 karakter terjedelmű összefoglalót küldeni (a szóközöket és a Hivatkozásokat nem beleszámítva) – a szerző nevének feltüntetése nélkül – erre a címre: lingdok@gmail.com

A konferencián való részvétel díjtalan.

Az összefoglaló beérkezési határideje: 2021. szeptember 27.

Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

- a jelentkező neve, email-címe

- a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)

- a témavezető neve

- az előadás címe

Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag október 26-ig értesítjük.

Az előadások írott változatának szakfolyóiratokban való megjelenését segítjük és támogatjuk. A korábbi konferenciakötetek itt érhetők el: http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html

A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html

                                            dr. Németh T. Enikő

                                egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője


The Graduate School in Linguistics, University of Szeged, is pleased to announce the 25th National Conference of PhD Students in Linguistics (LingDokKonf 25), to be held on November 18 and 19, 2021, at the University of Szeged

(SZTE BTK Konferenciaterem, ground floor, Egyetem u. 2, Szeged, 6722).The conference is planned to be an  in-person conference, but if that is not possible due to the epidemic situation, the conference will run either in a hybrid or online format.


We invite all PhD students who have not defended their dissertations and MA students in linguistics or foreign language programs to participate. Theoretically oriented presentations analyzing any language are invited in the following subdisciplines of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, language typology, text linguistics/discourse analysis, computational linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, philosophy of language, historical linguistics, and theoretical linguistics.

Presenters will be given 25 minutes including questions. Presentations should be in Hungarian. International students can present in English.

To submit a presentation for consideration, send a 2,300–2,800 character long (not including spaces or references) anonymized abstract to lingdok@gmail.com.

Participation is free.

Deadline for submission of abstracts: September 27, 2021.

The email message to which the abstract is attached should contain the following information:

- the presenter’s name and email address

- the name of the program and doctoral school of which the presenter is a student (in case of MA students, their major and name of university)

- the name of the presenter’s advisor

- the title of the presentation

Presenters will be notified about the acceptance of their presentations by October 26. We support the publishing of the written versions of the talks in academic journals. Volumes of previous conferences are available here:

http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html

Further information regarding the conference, including suggestions for the content and format of abstracts, can be found at the conference website:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html


        Professor Enikő Németh T.

        Head of the Graduate School


 

LingDokKonf 25.

Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája