Felvételi pontozás 2019-tőlI. „Hozott” pontok összesen: 30 pont

1. Diplomák, egyéb képzések, nyári egyetemek, tudományos ösztöndíjak stb. értékelése: max: 13 pont

a) A PhD-felvételihez beszámítandó, MA-szintű diploma értékelése:

Jeles: 10 pont, jó: 8 pont, közepes: 6 pont, elégséges: 4 pont

b) Második, a képzés szempontjából releváns MA-szintű diploma: 3 pont

c) A képzés szempontjából releváns további BA-diploma: 2 pont

d) Egyéb releváns képzések, tanulmányutak, nyári egyetemek: 1-1 pont


2. Nyelvismeret: max. 8 pont

A diplomához, illetve a PhD-felvételihez előírt nyelvvizsgán kívüli

a)felsőfokú komplex nyelvvizsga: 4 pont

b)elsőfokú szóbeli nyelvvizsga: 2 pont

c)felsőfokú írásbeli nyelvvizsga: 2 pont

d)középfokú komplex nyelvvizsga: 2 pont

e)középfokú szóbeli nyelvvizsga: 1 pont

f)középfokú írásbeli nyelvvizsga: 1 pont


3. Tudományos diákköri helyezések: max. 8 pont

a)OTDK első helyezés: 6 pont

b)OTDK második helyezés: 5 pont

c)OTDK harmadik helyezés: 4 pont

d)Kari TDK első helyezés: 3 pont

e)Kari TDK második helyezés: 2 pont

f)Kari TDK harmadik helyezés: 1 pont

(Csak a legmagasabb helyezés pontszáma vevődik figyelembe dolgozatonként.)


4. Publikációk, konferenciaelőadások: max. 12 pont

a)külföldön megjelent idegen nyelvű tanulmány: 5 pont

b)hazai kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: 4 pont

c)magyar nyelvű tanulmány: 3 pont

d)külföldi idegen nyelvű konferenciaelőadás: 3 pont

e)hazai idegen nyelvű konferenciaelőadás: 2 pont

f)magyar nyelvű előadás: 1 pont


Az (1)-(4)-ből összeadódó pontok nem haladhatják meg a 30 pontot.


II. Szerzett pontok összesen: 70 pont

1. A jelentkező általános szakmai, szakirodalmi jártassága, módszertani felkészültsége:

max. 20 pont


2. A jelentkező nyelvészeti kutatáshoz és szűkebben a választott kutatási területhez szükséges kompetenciái, problémamegoldó képessége, érvelési képessége, kreativitása:

max. 25 pont


3. A jelentkező kutatási tervének megalapozottsága, a téma kutathatósága, a doktori programhoz való illeszkedés:

max. 25 pont