Ivaskó Lívia a Szegedi Tudományegyetemen diplomázott általános és alkalmazott nyelvészként, majd az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Elméleti nyelvészeti alprogramjában végezte PhD-tanulmányait. Disszertációját A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen nyelvhasználatban (témavezető: Németh T. Enikő) címmel védte meg 2005-ben. A Doktori Iskolában a Kognitív nyelvészet és a Pszicholingvisztika tárgyak oktatója, valamint a Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport vezetője. Elsősorban kognitív szemléletű kísérletes nyelvészettel foglalkozik, főként neurolingvisztikai és neuropragmatikai kérdésekre fókuszálva. Mind az emberi nyelvhasználat elsajátításának vizsgálatakor, mind pedig a szerzett zavarokból kialakuló nyelvi, nyelvhasználati deficitek megismerésekor törekszik a kapott eredmények terápiás vonatkozásainak megtalálására.


Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10034471