Modrián-Horváth Bernadett

a Szegedi Tudományegyetem Német Nyelvészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa. PhD-tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvészeti Doktori Iskolájában végezte. Disszertációját Topik und Thema: Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten címmel 2014-ben védte meg. Fő kutatási témája a német–magyar kontrasztív nyelvészet (grammatika, információs szerkezet), melyet elsősorban funkcionális és használat alapú elméleti keretben vizsgál. Elsősorban kontrasztív nyelvészeti és német grammatikai, valamint pragmatikai témájú tárgyakat oktat BA, MA és osztatlan tanárképzésben.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/intezet/tanszekek/nemet-nyelveszeti-tanszek/235-dr-modrian-horvath-bernadett