Németh T. Enikő az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a pragmatikai orientáció vezetője. 1992-ben megszerezte a nyelvtudomány kandidátusa fokozatot, 2016-ban habilitált, 2017-ben elnyerte az MTA doktora fokozatot. Elsősorban a pragmatika és a diskurzuselemzés témakörébe tartozó tárgyakat oktat, de nyelvtudomány-történeti és kutatásmódszertani kurzusokat is tart. Több külföldi és hazai tanulmánykötet szerkesztője, ill. társszerkesztője, tanulmányköteteken kívül rendszeresen publikál a vezető nemzetközi pragmatikai folyóiratokban, a Journal of Pragmatics-ben és az Intercultural Pragmatics-ben. Jelenlegi érdeklődési területe az implicit argumentumok vizsgálata, a nyelvtan és a pragmatika interakciójának kutatása és a nyelvhasználat különböző formáinak feltérképezése.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/nemetht