Scheibl György

Egyetemi docens, Német Nyelvészeti Tanszék.

Német nyelv és általános nyelvészet szakos egyetemi tanulmányok a Szegedi Tudományegyetemen. 1996 és 1999 között a Szegedi Tudományegyetem Nyelvészeti Doktori Iskola Német Nyelvészeti Programjának PhD-hallgatója. 2000-től tanársegéd, 2005-től egyetemi adjunktus, 2011-től egyetemi docens, 2020-tól tanszékvezető az SZTE BTK Germán Filológiai Intézet Német Nyelvészeti Tanszékén. Ph.D. doktori fokozat megszerzése 2005-ben, doktori értekezésének témája: a főnévi csoportok többértelműsége a német nyelvben. Témavezető a NYDI Német Nyelvészeti Programjában. Ph.D. kutatószeminárium a következő témakörökből: leíró nyelvtan, morfológia, kontrasztív nyelvészet (német, magyar, angol, francia, orosz, latin, spanyol, arab), nyelvtipológia, szemantika.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/intezet/tanszekek/nemet-nyelveszeti-tanszek/174-dr-scheibl-gyoergy