Szécsényi Tibor PhD fokozatát 2009-ben szerezte. Jelenleg az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. A nyelvtudomány matematikai alapjai, Szintaxis és Számítógépes nyelvészet kurzusokkal vesz részt az egyetem számos nyelvészeti programjában. Kutatási területe a mondattan, ezen belül a magyar főnévi igeneves szerkezetek szintaxisa, valamint a szintaktikai és szemantikai modellek számítógépes implementálhatóságának a témakörét fedi le. A transzformációs szintaxiselméleteken (GB, MP) kívül szakavatott ismerője a nem transzformációs modelleknek is (HPSG, LFG, OT). Részt vett a Szeged Treebank nevű számítógépes korpusz létrehozásában.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:
http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/szecsenyi