Vargáné Drewnowska Eva


1983- német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevél (WrocławiTudományegyetem/Lengyelország);1998 - PhD fokozat (JATE, Szeged); 2006 óta: a SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola oktatója, témavezetője a germanisztikai szakképzésben. Kutatási területek: szövegnyelvészet, szöveggrammatika, kontrasztív textológia, konverzációelemzés, diskurzus kontrasztív (német-magyar és lengyel) elemzése.Oktatott tárgyak: bevezetés a nyelvészetbe, grammatikaelmélet, szövegnyelvészet, szöveggrammatika, nyelvészeti stilisztika, pragmalingvisztika, konverzációelemzés, kontrasztív textológia és diskurzus kontrasztív elemzése. Humboldt-ösztöndíjas (1999/2000, 2003 und 2009). 2009-től 2020-ig a Német Nyelvészeti Tanszék vezetője.


További információ:

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=506