Dékány Éva az ELTE-n végzett angol nyelv és irodalom szakon (2006) és elméleti nyelvészet szakon (2007). Doktori fokozatát 2012-ben szerezete a University of Tromso-n.  Jelenleg az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa és az ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék oktatója, ahol BA, MA és PhD szinten oktat generatív mondattant. Kutatási területe a magyar és finnugor nyelvek főnévi és adpozíciós csoportjai valamint az alárendelő mondatok szerkezete.


Honlapja, melyen elérhető részletes önéletrajza és publikációs listája:

https://sites.google.com/site/dekanylinguistics/