Szécsényi Krisztina 2010-ben szerezte doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Nyelvészeti Tanszékének oktatója, ahol alap-, mester-, valamint doktori szinten oktatja a mondattant. Kutatási területe a szintaxis, ill. a szintaxis-szemantika kapcsolódási pontjai, ezen belül a bal periféria és a hatókör, a mondatszintű bővítmények szerkezete és az újraszerkesztés, a segédigék rendszere, valamint az egyeztetés és esetadás kérdései. Főként a Minimalista Szintaxis elméleti keretében dolgozik, de Optimalitáselméleti munkája is jelent már meg.


Részletes önéletrajz és publikációs lista:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10022390