A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája

szeretettel meghívja Önt a

 

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK
26. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

 

2022. november 24–25.

 

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Kari Konferenciaterem

(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)


 

 

PROGRAM

 


2022. NOVEMBER 24. CSÜTÖRTÖK

1050 1100 Megnyitó: Prof. dr. Németh T. Enikő, az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője

1100 – 1125 Dukai Lilla (SZTE): Konverbek a modern szláv nyelvekben

1125 1150 Dora János Balázs (ELTE): Az orosz neofeminitívumok képzése és elterjedése az internetes kommunikációban

1150 1215 Rosenberg Mátyás (ELTE): Szanszkrit és hindi kölcsönzések a romani nyelvben – áldás, vagy átok?

1215 1240 Lovas Anna (ELTE): Függő esetű névmások és igekötős igék a romungróban


1240 – 1400 ebédszünet


1400 1425 Suntcova Ekaterina (SZTE): A hivatalos dokumentumok nyelvezete az 1920-30-as évek udmurt tankönyvei alapján

1425 1450 Bugyi-Csibrány Lili (DE): A Székesfehérvári keresztesek javait megerősítő oklevél (1193) helynévtörténeti forrásértéke

1450 1515 Hrenek Éva (ELTE): A hasonlóságtól a különbözőségig: Tulajdonképpeni jelentésükben (is) szinonim igék jelentéseinek differenciálódása

1515 1540 Csényi Péter (ELTE):A magyar defektív igék kísérleti vizsgálata


1540 1600 szünet1600 1625 Hargitai Lili (ELTE): Progresszív szerkezetek a hollandban

1625 1650 Szávó Andrea (DE): A létrehozást kifejező rezultatívok szemantikájáról és szintaxisáról a magyarban

1650 1715 Gyulai Lívia (SZTE): A perfektivizáló igekötők argumentumszerkezet-változtató hatásairól

1715 1740 Erdélyi Kiara (KRE): „Üres hely” és „valencia” a 20. század horizontján. Fejezetek a valenciakutatás történetéből


2022. NOVEMBER 25. PÉNTEK900 925 Mocsári Bernadett (ELTE): Jelnyelvi jelfeldolgozási mintázatok és
-értelmezési kísérletek

925 950 Bartha Blanka (ELTE): A morfológiai tudatosság mérési lehetősége magyar nyelvű középiskolás tanulók körében

950 1015 Ihász Petra (PE): Homográf-hatás a kétnyelvű nyelvi döntés tesztekben

1015 1040 Rácz-Vágner Réka (ELTE): Kései kétnyelvűek, illetve egynyelvűek munkamemóriájának és kontrollfunkcióinak kísérletes vizsgálata


1040 – 1100 szünet


1100 1125 Salamon Attila (PE): Kódváltás-elméleti modellek összehasonlítása magyar-angol morfoszintaktikai integráció vizsgálatával

1125 1150 Hegedűs Gabriella (SZTE): Kódváltás vizsgálata fordulóváltásokban a magyar mint idegen nyelv órán

1150 1215 Libo Fan (SZTE): Hungarian Chinese learners’ pronunciation for Chinese vowel finals


1215 – 1335 ebédszünet1335 1400 Zhu Xiaohan  (DE): Where did the body parts disappear? A Study on Chinese-English Translation of Body Parts in Chinese Xiqu texts

1400 1425 Nuraiym Satylkanova  (SZTE): On the semantic peculiarities of Mongolic loanwords in the Kirghiz language

1425 1450 Ahmad Khatatneh  (SZTE): The Nature of the Personal Pronoun hu in Modern Standard Arabic Copular Clauses

1450 1515 Xu Yingjie (SZTE): Critical Discourse Analysis of People’s Daily and New York Times’ Headline on Beijing Winter Olympic


Friss információk és az előadások összefoglalói a konferencia honlapján érhetőek el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html


Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Az összefoglalók az előadások címére kattintva tölthetők le.