A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája

szeretettel meghívja Önt a

 

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK
20. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

 

2016. november 30. – december 1.

 

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Konferenciaterem

(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

 

 

PROGRAM

 


2016. november 30., szerda

1050 – 1100 Megnyitó

1100 – 1125 Piukovics Ágnes (PPKE): A nem-r-ezés (non-rhoticity) elsajátítása magyar nyelvtanulók angol kiejtésében

1125 1150 Huszthy Bálint (PPKE): Miért selypítenek az olaszok? Az olasz szibilánsok dialektális változatosságának fonológiai háttere

1150 1215 Papp Miklós (ELTE): Adalékok az ún. iurk-szabály relatív kronológiájához

1215 1240 Varga Mónika (ELTE): “Nem szólhatván, az Úristent segítségül hívta” - A fonák okságról középmagyar szövegekben


1240 – 1445 Ebédszünet

1445 1510 Jurth Réka (DE): Alanyi experiensi igékről a magyarban

1510 1535 Vadász Noémi - Indig Balázs (PPKE): A birtokos esete az ablakkal

1535 1600 Patay Fanni (ELTE): A magyar ikerszók optimalitáselméleti elemzése

1600 1625 Timár Bogáta (ELTE): Hagyomány és innováció a mari conditionalis-desiderativusi szerkezetekben


1625 – 1645 Szünet


1645 1710 Horváth Csaba (ELTE): A si visszaható névmás használata magyar nyelvtanulók olasz köztesnyelvében

1710 1735 Dömötör Andrea (PPKE): Fókusz vagy igemódosító?

1735 1800 Kalivoda Ágnes (PPKE): Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben

1800  – 1825 Szimkovics Oxána (DE): A -sja utótaggal képzett visszaható, passzív és mediális igék az ukrán és az orosz nyelvben2016. december 1., csütörtök


930 955 Varga Marianna (SZTE): A puszta nyelvi jelentés (bare linguistic meaning) diskurzusbeli elérhetőségéről bírósági kihallgatások adatai alapján

955 1020 Kubitsch Rebeka (SZTE): Evidencialitás a mai udmurt nyelvben

1020 1045 Somos Júlia  (ELTE): Diskurzusjelölők a magyar mint idegen nyelv tanári instrukciókban

1045 1110 Madarász Eszter (PTE):Lesz egy kóla. (!)” - Kéréstípusok és stratégiák empirikus alapú vizsgálata mozi-büfés diskurzusok korpuszában


1110 – 1130 Szünet

1130 1155 Román Ilona (BBTE): A kétnyelvűség és a kognitív képességek kapcsolata: Egy empirikus kutatás eredményei

1155 1220 Tóth Ágnes (PPKE): A magyar rekurzív birtokos szerkezet elsajátítása a nemzetközi kutatások tükrében

1220 1245 Harmati-Pap Veronika (PPKE): “Előrehaladás” térben és időben - Referenciakeret-vizsgálat a magyar nyelvben

1245 1310 Hantó Réka (ELTE): Látássérültek beszédmegértése és a reakcióidők tanúsága 

 

 

Friss információk
és az előadások összefoglalói
a konferencia honlapján érhetőek el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html

https://www.facebook.com/events/237136093371695/

 


 

Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Összefoglalók

(az előadás címére kattintva tölthetők le)