LingDok-kötetek


LINGDOK 1. kötet /szerk. Szécsényi Tibor, Szeged, JATEPress, 2000.
Letölthető:  lingdok01.pdf


LINGDOK 2. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, JATEPress, 2003.


Bárkányi Zsuzsa: A spanyol nyíló és záródó diftongusok egységes kezelése barkanyi.doc

Blaho Sylvia: Szlovák szillabikus mássalhangzók a CV és VC fonológiában blaho.doc

Nemesi Attila László: A magyar műveltető szerkezet esetkiosztásának kérdéséhez nemesi.pdf

Soltész Márk: A görög participiumok latinra fordításának egyes kérdései soltesz.rtf

Szabó M. Helga: A kétkezes jelek szerkezete a magyar jelnyelv fonológiai vizsgálatának tükrében szabo_m.doc


LINGDOK 3. kötet/szerk. Ágostonné Sághy Mária, Szeged, JATEPress 2004. Letölthető: LingDok3.pdf


LINGDOK 4. kötet/szerk. Sinkovics Balázs, Szeged, 2005. Letölthető:  lingdok4.pdf


LINGDOK 5. kötet/szerk. Sinkovics Balázs, Szeged, 2006. Letölthető: lingdok5.pdf    Cikkenként:


Egedi Barbara: Egyeztetés nélkül? A kopt és a kelta nyelvek mondatszerkezetének tipológiai párhuzamáról egedi_b.pdf

Eszes Boldizsár: A habituális mondatok eseményszerkezete eszes_b.pdf

Huber Dániel: Velárisok, koronálisok és a jelöltség-jelöletlenség kérdése huber_d.pdf

Nádasdi Péter: Mozgatás nélkül? Egy prenominális vonatkozó szerkezet minimalista elemzése a magyarban nadasdi_p.pdf

Nagy Gizella Mária: Kérdőszavas kérdések szerkezete az Optimalitáselméletben nagy_gm.pdf

Rákosi György: Inherensen reflexív és reciprok predikátumok a magyarban: osztályozási problémák rakosi_gy.pdf

Schirm Anita: Az -e kérdő partikula nyomában schirm_a.pdf

Simon Zsolt: Milyen nyelven beszéltek Trója VI. városában, azaz Wilusában? simon_zs.pdf

Tóth Enikő: Az alárendelt mondatbeli módválasztásról toth_e.pdfLINGDOK 6. kötet/szerk. Sinkovics Balázs, Szeged, 2007.Demján Adalbert: A névmási birtokos jelzős szerkezetek megjelenése a Tékozló fiú példázatának régi magyar fordításában demjan_adalbert.pdf

Fodor Alexandra: A középangol And fodor_alexandra.pdf

Gulyás Adrienn: Diglosszia és szinkrón nyelvi változatok. Egy martinique-i francia kreol beszédprodukció elemzése gulyas_adrienn.pdf

Nagy Katalin: A grammatikalizáció - dinamikus megközelítésben nagy_katalin.pdf

Ohnmacht Magdolna: Aspektus és eseményszerkezet a magyarban ohnmacht_magdolna.pdf

Pap Dániel: Az igei partikulák és az aspektus pap_daniel.pdf

Schirm Anita: A komplex kérdés mint nyelvhasználati stratégia schirm_anita.pdf

Simon Zsolt: A hatti -ma szuffixum funkciója a hettita-hatti kétnyelvű szövegek alapján simon_zsolt.pdf

Szabó Tamás Péter: A beszélő metanyelvi tudásának megismerése az anyanyelvi nevelés és a nyelvművelő tevékenység tükrében szabo_tamas_peter.pdf

Szécsényi Krisztina: Egy tagmondat vagy kettő? Infinitivuszi szerkezetek a magyarban szecsenyi_kriszta.pdf

Szilárd Balázs: A kezdőpont thematikus szerep perfektiváló szerepéről szilard_balazs.pdf


LINGDOK 7. kötet/szerk. Sinkovics Balázs, Szeged, 2008. Letölthető: lingdok7.pdfLINGDOK 8. kötet/szerk. Sinkovics Balázs, Szeged, 2009. Letölthető: LingDok8.pdfLINGDOK 9. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2010. Letölthető: lingdok9.pdfLINGDOK 10. kötet /szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2011. Letölthető: LingDok10.pdfLINGDOK 11. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2012. Letölthető: LingDok11.pdf


LINGDOK 12. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2013. Letölthető: LingDok12.pdf


LINGDOK 13. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2014. Letölthető: lingdok13.pdf


LINGDOK 14. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2015. Letölthető: lingdok14.pdf


LINGDOK 15. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2016. Letölthető: lingdok15.pdf


LINGDOK 16. kötet/szerk. Gécseg Zsuzsanna, Szeged, 2017. Letölthető: lingdok16.pdf


LINGDOK 17. kötet/szerk. Scheibl György, Szeged, 2018. Letölthető: lingdok17.pdf


LINGDOK 18. kötet/szerk. Scheibl György, Szeged, 2019. Letölthető: lingdok18.pdf


LINGDOK 19. kötet/szerk. Scheibl György, Szeged, 2020. Letölthető: lingdok19.pdf

 

LingDok

nyelvész-doktoranduszok dolgozatai

IMPRESSZUM

Kiadó: SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Székhely: 6722, Szeged, Egyetem u. 2.

Felelős kiadó: Dr. Kenesei István

Felelős szerkesztő: Dr. Gécseg Zsuzsanna

ISSN 2416-0601