Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.


Az előadásokra 25 perc áll rendelkezésre, amely a vitát is magában foglalja. Az előadásokat magyar nyelven kell tartani.Ha előadást kíván tartani a konferencián, kérjük, hogy tervezett előadásáról szíveskedjék 2300-2800 karakter terjedelmű összefoglalót küldeni (a szóközöket és a Hivatkozásokat nem beleszámítva) – a szerző nevének feltüntetése nélkül – erre a címre: lingdok@gmail.com


A konferenciára való jelentkezés díjtalan.


Az összefoglaló beérkezési határideje: 2017. október 2.


Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

- a jelentkező neve, email-címe

- a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)

- a témavezető neve

- az előadás címe


Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag október 29-ig értesítjük. Az előadások írott változatát válogatás után kötetben is kiadjuk. Az eddig megjelent konferenciakötetek itt érhetők el: http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html


A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.htmldr. Kocsis Mihály

egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
 

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2017. november 23-án és 24-én rendezi meg a Nyelvészdoktoranduszok 21. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 21.) az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)