Az összefoglalók terjedelmi határai: 2300-2800 karakter (szóközök nélkül)


Egy jól megszerkesztett összefoglaló az alábbi részekre tagolódik:


  1. 1.Az előadásban bemutatott kutatás célkitűzése, kérdés/probléma megfogalmazása.

  2. 2.A vonatkozó szakirodalom rövid ismertetése, különös tekintettel arra, hogy a szerző által megfogalmazott kérdésre miért nem ad kielégítő választ.

  3. 3.A szerző által folytatott elemzések elméleti keretének, módszerének felvázolása.

4. Az előadás tagolásának, főbb részeinek ismertetése.

5. Megoldási javaslat – mennyiben jelent ez előrelépést az eddigi eredményekhez

képest?

  1. 6.Néhány tételes hivatkozott szakirodalom.


Azoknál a témáknál, ahol ez releváns, célszerű néhány jól megválasztott példamondatot is elhelyezni a szövegben, amelyek a megválaszolandó kérdést, az elemzendő jelenséget illusztrálják.
Abstracts should be between 2300 and 2800 characters (without spaces)


A well-written summary is divided into the following sections:


1. the objective of the research, the formulation of the question/problem

2. a brief review of the relevant literature, with a particular focus on the research gap; why the literature does not provide a satisfactory answer to the question posed by the author

3. an outline of the theoretical framework and methodology of the analysis carried out by the author

4. a description of the structure and main sections of the presentation

5. a proposed solution; how the paper offers an addition to previous results

6. some bibliographic references


For those topics where this is relevant, it is useful to include a few well-chosen example sentences in the text to illustrate the question to be answered or the phenomenon to be analysed. 

A LingDok konferenciára szánt előadás összefoglalójára

vonatkozó formai és tartalmi ajánlások