Archívum

Előadások:

Igények és lehetőségek a stroke-ot követő nyelvi rehabilitációban

Meghívó Gervain Judit előadására: Gervain Judit eloadas.pdf


Maria Vilkuna (The Institute for the Languages of Finland), a Finnugor Tanszék vendége

"Varieties of impersonality in Finnish: third person plural vs impersonal passive" címmel tart előadást, melyen minden érdeklődőt szívesen látunk.

Az előadás időpontja és helye: 2013. október 9. (szerda), du. 16 óra

Mikola Tibor Szeminárium, SzTE BTK (Egyetem utca 2.), II. emelet.


Konferenciák:

Tavaszi Szél Konferencia: TSZ_2016_felhivas.pdf

X. Kari Doktorandusz Konferencia: x_kdk_meghivo.pdf

IX. Kari Doktori Konferencia: program: IX.KDK_program.pdf, absztraktok:  ix_kari_konf_absztraktok.pdf

LingDok2013: lingdok_program_2013.pdf, az absztraktokat is tartalmazó program az alábbi oldalon érhető el:
http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok2013.html

IX. Kari Doktorandusz Konferencia: KDK_2014.pdf

Socio-cultural factors in stlyle (Budapest, 5-6 Febr 2014): socioc_factors.pdf

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: ANyD8-felhivas.pdf

Historical code-switching (Tampere, 11-13 Jun 2014): historical_code.pdf

Speech Prosody (Dublin, Ireland, 20-23 May 2014): speech_prosody.pdf

ESSE 2014: esse_2014.pdf

Symposium on Historical Phonology: historical_phonology.pdf

18. élőnyelvi konferencia (Nyitra, 2014. szept. 18-20): elonyelvi.pdf

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban (Szeged, 2014. április 11.): ujdonsagok_szem_pragm.pdf

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei (Szeged, 2014. április 3-4.), konferenciafelhívás: meghivo_nyelvtortenet2014_szeged.pdf, jelentkezési lap: jelentkezesi_lap.doc

Nyelvelmélet és diakrónia (PPKE, nov. 19-20): nyelvelmelet_diakronia.pdf

Magyar számítógépes nyelvészeti konferencia: mszny.pdf

Beszédkutatás 2013: beszedkutatas_2013.pdf

Nyelvészdoktoranduszok 17. országos konferenciája (a jelentkezési határidő meg lett hosszabbítva): LingDok17 felh meghosszabbitott.pdf

WOPIG - Workshop ‘Opacity in Grammar’: Wopig.pdf

Phonology 2013: Phonology_2013.pdf

A VIII. Kari Doktorandusz Konferencia végleges programja és absztratktjai:
KDK vegleges  program.pdf

Absztraktok:

Balázs Patrícia: A konvencionális és az újszerű metaforák jelentésének feldolgozási különbségei a megértés korai szakaszában (ABSZTRAKT_BalazsPatricia.pdf)

Dőtsch Szilvia: A tárgyi vonzatok vizsgálata az orosz nyelvben (ABSZTRAKT_DotschSzilvia.pdf)

Horváth Csilla: Manysi nyelv a városban. Revitalizáció és urbanizáció kölcsönhatásai (ABSZTRAKT_HorvathCsilla.pdf)

Orha Viktória: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban (ABSZTRAKT_OrhaViktoria.pdf)

Tarr Tünde Borbála: Az orosz vot szó jelentésének elemzése a relevanciaelmélet keretein belül (ABSZTRAKT_TarrTunde.pdf)

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében (ABSZTRAKT_TothAlinka.pdf)

SinFonIJa 6 (Syntax, Phonology and Language Analysis) (sinfonija6.pdf)

Meghívó a VIII. Kari Doktorandusz Konferenciára: Meghivo_KDK.pdf

CECIL’S 3 (Third Central European Conference in Linguistics for postgraduate Studenst) (cecil's 3.pdf)

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi doktorjelölt konferenciája: Válság és kultúra (Valsag_es_kultura.pdf)

CRISES & CULTURE: International Conference for PhD students of Hungarian Studies (CrisesCultureCFP2013.pdf)

SZTE Workshop - Társadalomtudományok a társadalomért: szte_workshop.pdf

Nyelvészdoktoranduszok 16. országos konferenciája:

lingdok_program_2012.pdf

Nyelvészdoktoranduszok 16. országos konferenciája: LingDok16 felhivas.pdf

A LingDok konferenciára szánt előadás összefoglalójára vonatkozó formai és tartalmi ajánlások: Összefoglaló tartalmi megformálása.pdf

VII. Kari Doktorandusz konferencia, 2012. május 31.

- a konferencia programja: KDK program.pdf

- a konferencia absztraktjai:

 1. Balázs Patrícia: A metaforamegértés kérdései: Balazs P.pdf

 2. Bártházi Eszter: A topik jelenségének a vizsgálata a jelentés három szintjén: a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén: Barthazi E.pdf

 3. Dőtsch Szilvia: Az orosz -sja képzős igék: Dotsch Sz.pdf

 4. Gábrity Eszter: Angol akcentusok és a szerb nyelv iránti attitűdök a többségi szerb és kisebbségi magyar általános és középiskolások körében: Gabrity E.pdf

 5. Horváth Csilla: A webkettes jelenlét szerepe az oroszországi finnugor nyelvek revitalizációjában: Horvath Cs.pdf

 6. László Paulina: A többnyelvűség mint valóság? A vajdasági magyar középiskolás diákok szerb- és angolnyelv-tanulási motivációjának vizsgálata: Laszlo P.pdf

 7. Molnár Tímea: A nominativusi személyes névmások használata a kanadai magyar nyelvváltozatban: Molnar T.pdf

 8. Németh Zsuzsanna: Javítási műveletek a magyarban: Nemeth Zs.pdf

 9. Ránki Sára: Cybercrime, azaz a nyelvi performancia surveillance technológiája: Ranki S.pdf

 10. Szabó Martina: A bárki nem akárki, avagy a bár- és az akár- elemek eltérő nyelvi sajátságai: Szabo M.pdf

 11. Szőke Bernadett: A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis: Szoke B.pdf


Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciájának programja és absztraktjai: lingdok_program_2011.pdf, Lingdok15_osszefoglalok.pdf

Felhívás a Nyelvészeti Doktoranduszok 15. Országos Konferenciájára: LingDok15_felh.pdfPályázati felhívások:

Kutatói ösztöndíj felhívások hallgatók és doktoranduszok számára:
http://href.hu/x/io0i

SZAB pályázati kiírás (SZAB_palyazat_2013.pdf)

MTA Posztdoktori Kutatói Program 2013 (MTA_Posztdok_Kut_2013.pdf)

Pályázati felhívás 3 éves doktori védésre: felhívás

Az idei PhD felvételi szóbeli vizsgája június 20-án lesz. Minden érdeklődő külön értesítést is kap a pontos helyszínről és időpontról.

Macedón ösztöndíj (Macedón.pdf)

Görög ösztöndíj (Görög.pdf)

Török ösztöndíjak (Török ösztöndíjak.pdf)

Török posztgraduális képzés (török postgrad.pdf)

Visegrad fund: Visegrad fund.pdf

University of Alberta - PhD ösztöndíj: University of Alberta.pdf

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2013: Krzysztof Skubiszewski.pdf

SZAB - 2012: pályázat fiatal kutatók részére: Palyazati kiiras 2012.pdf

Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai: nemzeti kivalosag program.pdf

Pályázati felhívás 3 éves doktori (Ph.D.) képzésre: 2012-felhivas doktori kepzesre.pdf

Letölthető jelentkezési lap a doktori képzéshez: Doktori jelentkezesi lap.doc

A Doktori Iskolák képzési programjai: doktori iskolak.rtfSzigorlatokra, műhelyvitákra, védésekre szóló meghívók:


Meghívó Horváth Márton műhelyvitájára: meghivo_horvath_munkahelyi.pdf

Meghívó Németh Zsuzsanna védésére: meghivo_nemeth_vedes.pdf

Meghívó Mus Nikolett védésére: meghivo_mus_vedes.pdf

Meghívó Szőke Bernadett védésére: meghivo_szoke_vedes.pdf

Meghívó Ótott Kovács Eszter műhelyvitájára: meghivo_otott_kovacs_e_muhelyvita.pdf

Meghívó Németh Zsuzsanna műhelyvitájára: meghivo_nemeth_zs_muhelyvita.pdf

Meghívó Rauzs Orsolya műhelyvitájára: meghivo_rauzs_o_muhelyvita.pdf

Meghívó Komlósi Boglárka védésére: meghivo_komlosi_vedes.pdf

Meghívó Tóth Csilla védésére: meghivo_toth_csilla_vedes.pdf

Meghívó Mus Nikolett műhelyvitájára: mus_nikolett_muhelyvita.pdf

Meghívó Stefuca Viktória védésére: meghivo_stefuca_vedes.pdf

Meghívó Bíró Bernadett védésére: meghivo_biro_vedes.pdf

Meghívó Antoskiv Galina védésére: meghivo_antoskiv_galina_vedes.pdf

Meghívó Szőke Bernadett műhelyvitájára: meghivo_szoke_b_muhelyv.pdf

Meghívó Stefuca Viktória műhelyvitájára: meghivo_stefuca_muhelyv.pdf

Meghívó Komlósi Boglárka műhelyvitájára: meghivo_komlosi_muhelyv.pdf

Meghívó Balogh Erzsébet doktori védésére: meghivo_balogh_erzsebet_vedes.pdf

Meghívó Hardi Judit doktori védésére: meghivo_hardi_vedes.pdf

Meghívó Tóth Csilla műhelyvitájára: meghivo_toth_muhelyv.pdf

Meghívó Bíró Bernadett műhelyvitájára: meghivo_biro_muhelyv.pdf

Meghívó Antoskiv Galina műhelyvitájára: meghivo_Antoskiv_Galina_muhelyv.pdf

Meghívó Szücs Márta Zita műhelyvitájára: meghivo_szucs_muhelyv.pdf

Meghívó Misits Éva doktori szigorlatára: meghivo_misits_szigorlat.pdf

Meghívó Komlósi Boglárka doktori szigorlatára: meghivo_komlosi_szigorlat.pdf

Meghívó Németh Zsuzsanna doktori szigorlatára: meghivo_nemeth_szigorlat.pdf

Meghívó Hardi Judit műhelyvitájára: meghivo_hardi_muhelyv.pdf

Meghívó Mus Nikolett doktori szigorlatára: meghivo_mus_szigorlat.pdf

Meghívó Balogh Erzsébet műhelyvitájára: meghivo_balogh_muhelyvita.pdf

Meghívó Dégi Zsuzsanna doktori szigorlatára: degi_bejelentes.pdf

Meghívó Gugán Katalin doktori védésére: meghivo_gugan_vedes.pdf

Meghívó Nagy C. Katalin doktori védésére: meghivo_nagy_vedes.pdf

Meghívó Nádasdi Péter doktori védésére: meghivo_nadasdi_vedes.pdf

Meghívó Szőke Bernadett doktori szigorlatára: meghivo_szoke_szigorlat.pdf

Meghívó Kiss Zsuzsanna Éva doktori védésére: meghivo_kiss_zsuzsanna_vedes.pdf

Meghívó Nagy Ágoston doktori védésére: meghivo_nagy_agoston_vedes.pdf

Meghívó Nagy C. Katalin műhelyvitájára: meghivo_nagy_muhelyv.pdf

Meghívó Gugán Katalin műhelyvitájára: meghivo_gugan_muhelyv.pdf

Meghívó Ohnmacht Magdolna doktori védésére: meghivo_ohnmacht.pdf

Meghívó Hardi Judit doktori szigorlatára: meghivo_hardi_szigorlat.pdf

Meghívó T. Balla Ágnes doktori védésére: meghivo_t_balla.pdf

Meghívó Bíró Bernadett doktori szigorlatára: meghivo_biro_szigorlat.pdf

Meghívó Nádasdi Péter műhelyvitájára: meghivo_nadasdi_muhelyv.pdf

Meghívó Kiss Zsuzsanna Éva műhelyvitájára: meghivo_kiss_muhelyv.pdf

Meghívó Tápainé Balla Ágnes műhelyvitájára: meghivo_balla_a_muhelyv.pdf

Meghívó Tóth Csilla doktori szigorlatára: meghivo_toth_szigorlat.pdf

Meghívó Nagy Ágoston műhelyvitájára: meghivo_nagy.pdf

Meghívó Ohnmacht Magdolna műhelyvitájára: Ohnmachtmeghivo.pdf

Meghívó Vincze Veronika doktori védésére: meghivo_vincze.pdf

Meghívó Balogh Erzsébet PhD szigorlatára: meghivo_balogh_e.pdf

Meghívó Nagy Ágoston doktori témavédésére: meghivo_nagy_agoston.pdf
Meghívó Tápainé Balla Ágnes PhD szigorlatára: meghivo_balla_a.pdf

Meghívó Ittzés Nóra doktori védésére: Ittzes Nora.pdf


Egyéb hírek:


FELVÉTELI 2012: Az NYDI csak papíralapú jelentkezéseket kér a jelentkezőktől. További információk a jelentkezés formai szabályairól a Doktori Intézet honlapján találhatók. A részletes felvételi követelmények megtalálhatók az egyes oktatási programok alatt.


Egyetemi rangsorok: miért maradnak le a magyarok? HVG, 2016. április 17: hvg_rangsorok.pdf


Nyelvész-doktorandusz Marie Curie Ösztöndíjat kapott Barcelonában:

Bulatovic-Hajnal Edina, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti nyelvészeti doktori programjának hallgatója 3 éves Marie Curie Ösztöndíjat nyert el. Részletek: Bulatovic_Edina PredictAble projekt _ESR9.pdf


A szegedi nyelvészeti képzést a QS nemzetközi rangsorában Magyarország legjobbjának minősítették:

http://www.arts.u-szeged.hu/sztehirek/2015-majus/qs-toplista-ujabb?objectParentFolderId=24892

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/linguistics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=


Az SZTE nyelvészeti képzése a világ legjobbjai között. Egyetlen magyar intézményként az SZTE nyelvészeti képzése szerepel a QSlistáján a 150-200. helyen.

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/linguistics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=


Aranygyűrűt kapott Schirm Anita nyelvész

A novemberi LingDok konferenciáról készített videóanyag letölthető innen